لیست قیمت شیرآلات کیزایران

قیمت شیرآلات کیز ایران

قیمت شیرآلات کیز ایران

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

لیست قیمت شیرآلات کیزایران
نوع کالاشرح1/2″3/4″1″11/4″11/2″2″21/2″3″
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایرانPN16-0 to 200C تماس بگیرید==============
شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایران PN16-0 to 200Cتماس بگیرید==========
شیر صافی برنجی کیز ایران PN16-0 to 150Cتماس بگیرید==========
شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیزایران PN16-0 to 180C تماس بگیرید==
شیر یکطرفه خودکار دریچه ای برنجی کیز ایرانPN16-0 to 200Cتماس بگیرید==========
شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایرانPN16-0 to 200Cتماس بگیرید==========
شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایرانPN16-0 to 150C تماس بگیرید
شیرتوپی کلکتوری روپیچ کیز ایرانPN16-0 to 150C تماس بگیرید====
شیر کوپلی کیز ایران 1/2-20″ PN16-0 to 150C تماس بگیرید
شیر کوپلی کیز ایران 1/2-16″PN16-0 to 150C تماس بگیرید
شیر پیسوار(فیلتردار) کیز ایران “1*11/2*2 PN16-0 to 80C تماس بگیرید
شیر پیسوار(فیلتردار) کیز ایران 3*1/2*8PN16-0 to 80C تماس بگیرید
شیر آتش نشانی کیز ایرانPN16-0 to 180C تماس بگیرید
فیلتر گاز کیز ایرانتماس بگیرید
شیریکطرفه (خودکار) برنجی پیمانتماس بگیرید

برای مشاهده توضیحات فنی به صفحه شیرآلات مراجعه کنید

لیست قیمت شیرآلات کیتز

قیمت شیرآلات کیتز

قیمت شیرآلات کیتز

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

مرکز فروش شیرآلات کیتز
نام کالا1/2″3/4″1″11/4″11/2″2″21/2″3″
شیر فلکه کشویی کیتزتماس بگیرید==============

برای مشاهده توضیحات بیشتر به صفحه شیرآلات مراجعه کنید