قیمت لوله api

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

قیمت لوله api

لیست قیمت لوله api
1/2″3/4″1″11/4″11/2″2″3″4″
لوله API سپنتا تهرانتماس بگیرید—–—–—–—–—–—–—–
لوله API سپنتا مرندتماس بگیرید—–—–—–—–—–—–—–
لوله API سپنتا اهوازتماس بگیرید—–—–—–—–—–—–—–
لوله API ســـپاهانتماس بگیرید—–—–—–—–—–—–—–

جهت مشاهده توضیحات در مورد لوله api به صفحه لوله گازی api مراجعه کنید

 

لیست قیمت لوله گالوانیزه ساوه

قیمت لوله گالوانیزه

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه
کارخانه1/2″3/4″1″11/4″11/2″2″21/2″3″4″5″6″
لوله ساوهتماس بگیرید—-—-
لوله سپنتا تهرانتماس بگیرید
لوله سپنتا مرندتماس بگیرید
لوله سپنتا اهوازتماس بگیرید
لوله آریاواتماس بگیرید
لوله سمنانتماس بگیرید
لوله درپادتماس بگیرید
لوله گلخانه ایتماس بگیرید

جهت مشاهده توضیحات مربوط به لوله گالوانیزه به صفحه لوله گالوانیزه مراجعه کنید

لیست قیمت لوله درزدار

قیمت لوله های درزدار

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

قیمت لوله های درزدار
کارخانه1/2″3/4″1″11/4″11/2″2″21/2″3″4″5″6″
لوله ساوهتماس بگیرید—-—-
لوله سپنتا تهرانتماس بگیرید
لوله سپنتا مرندتماس بگیرید
لوله سپنتا اهوازتماس بگیرید
لوله آریاواتماس بگیرید
لوله سمنانتماس بگیرید
لوله درپادتماس بگیرید
سپاهانتماس بگیرید
لیست قیمت لوله های API
1/2″3/4″1″11/4″11/2″2″21/2″3″4″
لوله API سپنتا تهرانتماس بگیرید
لوله API سپنتا مرندتماس بگیرید
لوله API سپنتا اهوازتماس بگیرید
لوله API ســـپاهانتماس بگیرید
قیمت لوله جدارچاهی
ردیفسایزضخامتقیمت
16″4 میلتماس بگیرید
28″5 میلتماس بگیرید
38″6 میلتماس بگیرید
410″5 میلتماس بگیرید
510″6 میلتماس بگیرید
612″5 میلتماس بگیرید
712″6 میلتماس بگیرید
8پیشنهاد لوله “16 مشبک شده 6.356.35 میلتماس بگیرید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد لوله درزدار به صفحه لوله درزدار مراجعه کنید

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

قیمت شیرآلات برنجی سیم ایتالیا

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

قیمت شیرآلات برنجی سیم ایتالیا
نام کالاشرح2″21/2″3″4″5″6″8″10″12″
شیربالانس فلنچی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا SIM3739B-PN16-10T0 120C تماس بگیرید================

برای مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه شیرآلات مراجعه کنید

لیست قیمت شیرآلات برنجی امین

قیمت شیرآلات برنجی امین

قیمت شیرآلات برنجی امین

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

مرکز پخش شیرآلات برنجی امین

نام کالا 1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″
شیر گازی برنجی امین تماس بگیرید
شیر قفل شونده امین تماس بگیرید

برای مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه شیرآلات مراجعه کنید

لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب

قیمت شیرآلات فاراب

قیمت شیرآلات فاراب

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

مرکز پخش شیرآلات فاراب
نام کالا شرح2″21/2″3″4″5″6″8″10″12″14″16″
شیر فلکه کشویی اورینگی فاراب F4-PN10(آب سرد و گرم)تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی گرافیتی فارابF4-PN10(آب داغ)تماس بگیرید====================
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فارابF4-PN16(آب سرد و فاضلاب)تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی ریبنگ برنزی فارابF5-PN16(آب سرد و گرم) تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فارابF5-PN16(آب داغ)تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی رینگ استیل فارابF5-PN16(آب داغ)تماس بگیرید==================
شیر یکطرفه(خودکار)زبانه فلزیF1-PN16(آب سرد وگرم)تماس بگیرید==================
شیر یکطرفه(خودکار) زبانه لاستیکی فارابF6-PN16(آب سرد فاضلاب) تماس بگیرید============
شیر صافی با توری استیل فارابF1-PN16(آب داغ) تماس بگیرید==================
شیر سوپاپی(سوزنی) رینگ استیلF1-PN16(آب داغ) تماس بگیرید==================

برای مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه شیرآلات مراجعه کنید

لیست قیمت اتصالات بدون درز

قیمت اتصالات بدون درز

قیمت اتصالات بدون درز

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

اتصالات بدون درز
ردیفنام کالاواحدسایزقیمت (ریال)
1زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1/2″تماس بگیرید
2زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3/4″===
3زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″===
4زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″===
5زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″===
6زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″===
7زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″===
8زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″===
9زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″===
10زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″===
11زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″===
12زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″===
13زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″===
14زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″===
15زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد14″===
16زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد16″===
17زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد18″===
18زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد20″===
19زانو 90 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد24″===
20زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1/2″===
21زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3/4″===
22زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″===
23زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″===
24زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″===
25زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″===
26زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″===
27زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″===
28زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″===
29زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″===
30زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″===
31زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″===
32زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″===
33زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″===
34زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد14″===
35زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد16″===
36زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد18″===
37زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد20″===
38زانو 45 درجه رده 40 بنکن (Benkan) عدد24″===
39سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد1/2″===
40سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″===
41سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″===
42سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″===
43سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″===
44سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″===
45سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″===
46سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″===
47سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″===
48سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″===
49سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″===
50سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″===
51سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″===
52سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″===
53سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″===
54سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″===
55سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″===
56سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″===
57سراه رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″===
58سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″ * 1/2″===
59سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″ * 1/2″ ===
60سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″ * 3/4″ ===
61سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″ * 1/2″ ===
62سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″ * 3/4″ ===
63سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″ * 1″ ===
64سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 1/2″ ===
65سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 3/4″ ===
66سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 1″ ===
67سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 11/4″ ===
68سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1/2″ ===
69سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 3/4″ ===
70سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1″ ===
71سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/4″ ===
72سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/2″ ===
73سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 1/2″ ===
74سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 3/4″ ===
75سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2 * 1″ ===
76سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2’*11/2.1/4″ ===
77سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″*11/2″.1/2″ ===
78سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 2″ ===
79سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1/2″ ===
80سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 3/4″ ===
81سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1″ ===
82سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/4″ ===
83سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/2″ ===
84سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 2″ ===
85سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 21/2″ ===
86سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1/2″ ===
87سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3/4″ ===
88سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1″ ===
89سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/4″ ===
90سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/2″ ===
91سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 2″ ===
92سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 21/2″ ===
93سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3″ ===
94سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 1″ ===
95سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/4″ ===
96سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/2″ ===
97سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 2″ ===
98سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 21/2″ ===
99سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 3″ ===
100سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 4″ ===
101سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/4″ ===
102سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/2″ ===
103سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 2″ ===
104سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 21/2″ ===
105سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 3″ ===
106سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 4″ ===
107سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 5″ ===
108سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 2″ ===
109سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 21/2″ ===
110سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 3″ ===
111سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 4″ ===
112سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 5″ ===
113سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 6″ ===
114سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 2″ ===
115سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 21/2″ ===
116سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 3″ ===
117سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 4″ ===
118سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 5″ ===
119سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 6″ ===
120سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 8″ ===
121سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 4″ ===
122سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 5″ ===
123سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 6″ ===
124سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 8″ ===
125سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 10″ ===
126سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 6″ ===
127سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 8″ ===
128سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 10″ ===
129سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 12″ ===
130سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 6″ ===
131سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 8″ ===
132سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 10″ ===
133سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 12″ ===
134سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 14″ ===
135سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 8″ ===
136سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 10″ ===
137سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 12″ ===
138سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 14″ ===
139سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 16″ ===
140سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 8″ ===
141سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 10″ ===
142سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 12″ ===
143سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 14″ ===
144سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 16″ ===
145سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 18″ ===
146سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 12″ ===
147سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 14″ ===
148سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 16″ ===
149سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 18″ ===
150سه راه تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 20″ ===
151تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″ * 1/2″ ===
152تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″ * 1/2″ ===
153تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″ * 3/4″ ===
154تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 1/2 ===
155تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 3/4″ ===
156تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 3/4″ ===
157تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1/2″ ===
158تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 3/4″ ===
159تبدیل رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1″ ===
160تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″ * 11/4″ ===
161تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1/2″ ===
162تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 3/4″ ===
163تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 1″ ===
164تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/4″ ===
165تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″ * 11/2″ ===
166تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 1/2″ ===
167تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 3/4″ ===
168تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 1″ ===
169تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″*21/2.1/4″ ===
170تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″*21/2.1/2″ ===
171تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″ * 2″ ===
172تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1/2″ ===
173تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 3/4″ ===
174تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 1″ ===
175تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/4″ ===
176تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 11/2″ ===
177تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 2″ ===
178تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″ * 21/2″ ===
179تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1/2″ ===
180تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3/4″ ===
181تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 1″ ===
182تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/4″ ===
183تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 11/2″ ===
184تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 2″ ===
185تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 21/2″ ===
186تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″ * 3″ ===
187تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 1″ ===
188تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/4″ ===
189تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 11/2″ ===
190تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 2″ ===
191تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 21/2″ ===
192تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 3″ ===
193تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″ * 4″ ===
194تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/4″ ===
195تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 11/2″ ===
196تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 2″ ===
197تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 21/2″ ===
198تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 3″ ===
199تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″ * 4″ ===
200تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″* 5″ ===
201تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 2″ ===
202تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 21/2″ ===
203تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 3″ ===
204تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 4″ ===
205تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 5″ ===
206تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″ * 6″ ===
207تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 2″ ===
208تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 21/2″ ===
209تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 3″ ===
210تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 4″ ===
211تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 5″ ===
212تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 6″ ===
213تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″ * 8″ ===
214تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 4″ ===
215تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 5″ ===
216تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 6″ ===
217تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 8″ ===
218تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″ * 10″ ===
219تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 6″ ===
220تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 8″ ===
221تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 10″ ===
222تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″ * 12″ ===
223تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 6″ ===
224تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 8″ ===
225تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 10″ ===
226تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 12″ ===
227تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″ * 14″ ===
228تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 8″ ===
229تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 10″ ===
230تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 12″ ===
231تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ *14″ ===
232تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″ * 16″ ===
233تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 8″ ===
234تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 10″ ===
235تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 12″ ===
236تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 14″ ===
237تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 16″ ===
238تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″ * 18″ ===
239تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 10″ ===
240تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 12″ ===
241تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 14″ ===
242تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 16″ ===
243تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 18″ ===
244تبدیل رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″ * 20″ ===
245تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3/4″ * 1/2″ ===
246تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد1″ * 3/4″ ===
247تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 1/2″ ===
248تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 3/4″ ===
249تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/4″ * 1″ ===
250تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1/2″ ===
251تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 3/4″ ===
252تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 1″ ===
253تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد11/2″ * 11/4″ ===
254تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 1/2″ ===
255تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 3/4″ ===
256تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 1″ ===
257تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 11/4″ ===
258تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد2″ * 11/2″ ===
259تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 1″ ===
260تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 11/4″ ===
261تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 11/2″ ===
262تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد21/2″ * 2″ ===
263تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 1″ ===
264تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 11/4″ ===
265تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 11/2″ ===
266تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 2″ ===
267تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد3″ * 21/2″ ===
268تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 1″ ===
269تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 11/4″ ===
270تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 11/2″ ===
271تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 2″ ===
272تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 21/2″ ===
273تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد4″ * 3″ ===
274تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 2″ ===
275تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 21/2″ ===
276تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 3″ ===
277تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد5″ * 4″ ===
278تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 2″ ===
279تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 21/2″ ===
280تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 3″ ===
281تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 4″ ===
282تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد6″ * 5″ ===
283تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 3″ ===
284تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 4″ ===
285تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 5″ ===
286تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد8″ * 6″ ===
287تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 4″ ===
288تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 5″ ===
289تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 6″ ===
290تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد10″ * 8″ ===
291تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″ * 6″ ===
292تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد12 * 8″ ===
293تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد12″ * 10″ ===
294تبدیل غیر هم مرکز(کج) رده 40 بنکن (Benkan) عدد14″ * 8″ ===
295گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد1/2″===
296گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد3/4″===
297گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد1″===
298گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/4″===
299گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد11/2″===
300گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد2″===
301گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد21/2″===
302گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد3″===
303گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد4″===
304گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد5″===
305گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد6″===
306گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد8″===
307گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد10″===
308گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد12″===
309گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد14″===
310گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد16″===
311گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد18″===
312گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد20″===
313گپ رده 40 بنکن (Benkan)عدد24″===

جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه اتصالات فولادی مراجعه کنید

لیست قیمت اتصالات گازی

قیمت اتصالات درزدار

قیمت اتصالات درزدار

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

اتصالات درزدار
ردیفنوع کالاواحدسایزقیمت (ریال)
1زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد1/2″تماس بگیرید
2زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد3/4″==
3زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد1″==
4زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد11/4″==
5زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد11/2″==
6زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد2″==
7زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد21/2″==
8زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد3″==
9زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد4″==
10زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)عدد5″==
11زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)عدد6″==
12زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد8″==
13زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد10″==
14زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد12″==
15زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد14″تماس بگیرید
16زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالعدد16″==
17سه راه درزدار ایران اتصالعدد1/2″==
18سه راه درزدار ایران اتصالعدد3/4″==
19سه راه درزدار ایران اتصالعدد1″==
20سه راه درزدار ایران اتصالعدد11/4″==
21سه راه درزدار ایران اتصالعدد11/2″==
22سه راه درزدار ایران اتصالعدد2″==
23سه راه درزدار ایران اتصالعدد21/2″==
24سه راه درزدار ایران اتصالعدد3″==
25سه راه درزدار ایران اتصالعدد4″==
26سه راه درزدار ایران اتصالعدد5″==
27سه راه درزدار ایران اتصالعدد6″==
28سه راه درزدار ایران اتصالعدد8″==
29سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3/4″ * 1/2″==
30سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 1/2″تماس بگیرید
31سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 3/4″==
32سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″* 11/2″==
33سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1/2″ ==
34سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1″ ==
35سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1/2 ==
36سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 3/4″ ==
37سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1″ ==
38سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 11/4″ ==
39سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 1/2″ ==
40سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 3/4″ ==
41سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 1″ ==
42سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/4″ ==
43سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 11/2″ ==
44سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد21/2″ * 1″ ==
45سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*112.1/4″ تماس بگیرید
46سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/2″.1/2″ ==
47سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد21/2″ * 2″ ==
48سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 1″ ==
49سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/4″ ==
50سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/2″ ==
51سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 2″ ==
52سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 21/2″ ==
53سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/4″ ==
54سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/2″ ==
55سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 2″ ==
56سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 21/2″ ==
57سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 3″ ==
58سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 11/2″ ==
59سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 3″ ==
60سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 4″ تماس بگیرید
61سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6′ * 21/2″ ==
62سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 4″ ==
63سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 5″ ==
64سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 8″ ==
65سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 4″ ==
66سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 5″ ==
67سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 6″ ==
68تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3/4″ 8 1/2″ ==
69تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 1/2″ ==
70تبدیل درزدار ایران اتصالعدد1″ * 3/4″ ==
71تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1/2″ ==
72تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 3/4″ ==
73تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/4″ * 1″ ==
74تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1/2″ ==
75تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 3/4″ تماس بگیرید
76تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 1″ ==
77تبدیل درزدار ایران اتصالعدد11/2″ * 11/4″ ==
78تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 1/2″ ==
79تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 3/4″ ==
80تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ *1″ ==
81تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 11/4″ ==
82تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″ * 11/2″ ==
83تبدیل درزدار ایران اتصالعدد21/2″ * 1″ ==
84تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/4″.1/2″ ==
85تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2″*11/2″.1/2″ ==
86تبدیل درزدار ایران اتصالعدد2.21/2*2″ ==
87تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 1″ ==
88تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/4″ ==
89تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 11/2″ ==
90تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 2″ تماس بگیرید
91تبدیل درزدار ایران اتصالعدد3″ * 21/2″ ==
92تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/4″ ==
93تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 11/2″ ==
94تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 2″ ==
95تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ * 21/2″ ==
96تبدیل درزدار ایران اتصالعدد4″ & 3″ =
97تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 21/2″ ==
98تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 3″ ==
99تبدیل درزدار ایران اتصالعدد5″ * 4″ ==
100تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 3″ ==
101تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 4″ ==
102تبدیل درزدار ایران اتصالعدد6″ * 5″ ==
103تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 4″ ==
104تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 5″ ==
105تبدیل درزدار ایران اتصالعدد8″ * 6″ تماس بگیرید
106گپ گود ایران اتصالعدد1/2″ ==
107گپ گود ایران اتصالعدد3/4″ ==
108گپ گود ایران اتصالعدد1″ ==
109گپ گود ایران اتصالعدد11/4″ ==
110گپ گود ایران اتصالعدد11/2″ ==
111گپ گود ایران اتصالعدد2″ ==
112گپ گود ایران اتصالعدد21/2″ ==
113گپ گود ایران اتصالعدد3″ ==
114گپ گود ایران اتصالعدد4″ ==
115گپ گود ایران اتصالعدد5″ ==
116گپ گود ایران اتصالعدد6″ ==
117گپ گود ایران اتصالعدد8″ ==
118گپ تخت ایران اتصالعدد2″ ==
119گپ تخت ایران اتصالعدد2″ ==
120گپ تخت ایران اتصالعدد3″ تماس بگیرید
121گپ تخت ایران اتصالعدد4″ ==
122گپ تخت ایران اتصالعدد5″ ==
123گپ تخت ایران اتصالعدد6″ ==
124سردنده درزدار ایران اتصالعدد1/2″ ==
125سردنده درزدار ایران اتصالعدد3/4″ ==
126سردنده درزدار ایران اتصالعدد1″ ==
127سردنده درزدار ایران اتصالعدد11/4″ ==
128سردنده درزدار ایران اتصالعدد11/2″ ==
129سردنده درزدار ایران اتصالعدد2″ ==
130سردنده درزدار ایران اتصالعدد21/2″ ==
131سردنده درزدار ایران اتصالعدد3″ ==
132سردنده درزدار ایران اتصالعدد4″ تماس بگیرید

برای مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه اتصالات فولادی مراجعه کنید

قیمت شیرآلات میراب

قیمت شیرآلات میراب

قیمت شیرآلات میراب

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

مرکز پخش شیرآلات میراب
نام کالا2″21/2″3″4″5″6″8″10″12″14″
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10تماس بگیرید==================
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16تماس بگیرید==================
شیرفلکه سوپاپی(سوزنی گلاب ولو) میراب PN10تماس بگیرید==================
شیرفلکه سوپاپی(سوزنی گلاب ولو) میراب PN16تماس بگیرید==================
شیر یکطرفه(خودکار) دریچه ای میراب PN10تماس بگیرید============
شیر یکطرفه(خودکار) دریچه ای میراب PN16تماس بگیرید============
شیرصافی تیپ Y میراب PN10تماس بگیرید==================
شیرصافی تیپ Y میراب PN16تماس بگیرید================
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) اهرمی میراب PN10تماس بگیرید============
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) اهرمی میراب PN16تماس بگیرید============
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) گیربکسی میراب PN10تماس بگیرید==================
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) گیربکسی میراب PN16تماس بگیرید==================

برای مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه شیرآلات مراجعه کنید

لیست قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

بدلیل نوسانات شدید قیمت لطفا با کارشناس های ما تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

ردیف سایز شاخه وزن(کیلو) قیمت
1 “1/2  1  7.2 1/530/000
2 “3/4  1  9.5 1/970/000
3 “1  1  14.5 2/020/000
4 “1/4 1  1  6 2/727/000
5 “1/2 1  1  24 3/030/000
6 “2  1  32  4/340/000
7 “1/2 2  1  52 6/260/000
8 “3  1  65 7/980/000
9 “4  1  95 11/100/000
10  “5  1  132 18/650/000
11 “6  1  165 20/500/000
12  “8  1  252 35/700/000
13  “10  1  360 48/950/000
14  “12  1  460 تماس بگیرید
15  “14  1  570   تماس بگیرید
16  “16  1  730   تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 1/460/000
2 “3/4  1 1/800/000
3 “1  1 1/850/000
4 “1/4 1  1  2/270/000
5 “1/2 1  1 2/820/000
6 “2  1 2/780/000
7 “1/2 2  1 4/290/000
8 “3  1  6/060/000
9 “4  1 9/790/000
10  “5  1 16/360/000
11 “6  1 16/360/000
12 “8 1 34/130/000

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 2/420/000
2 “3/4  1 3/280/000
3 “1  1 3/380/000
4 “1/4 1  1 3/530/000
5 “1/2 1  1 8/130/500
6 “2  1 9/090/000
7 “1/2 2  1  13/130/000
8 “3  1 18/070/000
9 “4  1 24/997/500
10 “5 1 27/977/000
11 “6 1 40/900/000
12 “8 1 57/570/000
13 “10 1 هر کیلو181/800
14 “12 1 تماس بگیرید
15 “14 1 تماس بگیرید
16 “16 1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان اهوازی رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/050/000
4 “1/4 1  1 2/600/000
5 “1/2 1  1 3/200/000
6 “2  1 4/000/000
7 “1/2 2  1 4/800/000
8 “3  1 6/400/000
9 “4  1 9/900/000
10  “5  1 16/700/000
11 “6  1

لیست قیمت لوله مانیسمان اهوازی رده 40

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/200/000
4 “1/4 1  1 2/900/000
5 “1/2 1  1 3/600/000
6 “2  1 4/650/000
7 “1/2 2  1 6/700/000
8 “3  1 8/500/000
9 “4  1 11/400/000
10  “5  1 20/500/000
11 “6  1 22/200/000

لیست قیمت لوله آتش نشانی رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 1/460/000
2 “3/4  1 1/810/000
3 “1  1 1/850/000
4 “1/4 1  1  2/270/000
5 “1/2 1  1 2/820/000
6 “2  1 2/780/000
7 “1/2 2  1 4/290/000
8 “3  1  6/060/000
9 “4  1 9/790/000
10  “5  1 16/360/000
11 “6  1 16/360/000
12 “8 1 34/130/000

لیست قیمت لوله آتش نشانی رده 40

ردیف سایز شاخه وزن(کیلو) قیمت
1 “1/2  1  7.2 1/530/000
2 “3/4  1  9.5 1/970/000
3 “1  1  14.5 2/020/000
4 “1/4 1  1  6 2/720/000
5 “1/2 1  1  24 3/030/000
6 “2  1  32  4/343/000
7 “1/2 2  1  52 6/260/000
8 “3  1  65 7/970/000
9 “4  1  95 11/110/000
10  “5  1  132 18/680/000
11 “6  1  165 20/500/000
12  “8  1  252 35/750/000
13  “10  1  360 48/980/000
14  “12  1  460 تماس بگیرید
15  “14  1  570   تماس بگیرید
16  “16  1  730   تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان کاوه رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 1/900/000
4 “1/4 1  1 2/400/000
5 “1/2 1  1 2/900/000
6 “2  1 3/800/000
7 “1/2 2  1 4/800/000
8 “3  1 6/200/000
9 “4  1 9/800/000

لیست قیمت لوله مانیسمان کاوه رده 40

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/100/000
4 “1/4 1  1 2/750/000
5 “1/2 1  1 3/400/000
6 “2  1 4/400/000
7 “1/2 2  1 6/300/000
8 “3  1 8/300/000
9 “4  1 11/200/000

لیست قیمت لوله مانیسمان اروپایی

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید
10  “5  1 تماس بگیرید
11 “6  1 تماس بگیرید

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد لوله مانیسمان به صفحه لوله مانیسمان مراجه کنید